Mindwaves

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kosten

De kosten voor de 8 weekse bijeenkomst, inclusief koffie/thee en het cursusmateriaal bedraagt voor particulieren € 350 (exclusief een intake gesprek).
Voor werkgevers zijn de kosten € 400.
 

Vergoeding

Ik ben BIG-gerigistreerd Gz -psycholoog en BIG-geregistreerd psychotherapeut en heb zelf geen contractafspraken met de zorgverzekeraars. In een aantal gevallen vindt een tegemoetkoming van de kosten door de zorgverzekeraar plaats echter de verwijzing dient dan via Medipsy en Mentaal-Sterk plaats te vinden. U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts nodig met indicatie voor BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheidszorg) of SGGZ  (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg). Er wordt met deze zorg aanspraak gemaakt op uw eigen risico. 

 

Met vragen hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

 

Indien de klachten arbeidsgerelateerd zijn, kunt u uw werkgever een tegemoetkoming in de kosten vragen.